โทร. 081-615 4151 , 081-615-1526 คุณนุ้ย
รถกระบะ2018-08-06T04:33:45+00:00
รถกระบะบรรทุก : ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.10 เมตร

รถกระบะบรรทุก : ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.10 เมตร

รถกระบะบรรทุก : ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.10 เมตร

รถกระบะบรรทุก
: ขนาด  กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.10 เมตร สูง 2.00 เมตร

รถกระบะบรรทุก : ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.10 เมตร

รถกระบะบรรทุกตอนครึ่ง
(เหมาะสำหรับบรรทุกสินค้าน้อย มีผู้โดยสารหลายคน)
ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว  1.90 เมตร  สูง  1.00 เมตร

ติดต่อ 081-615-4151  081-615-1526 คุณนุ้ย
Line ID : sntranservice
Email : nui@sn-transervice.com

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขนส่งค่ะ